Vi är en av fyra förskolor i Skärblacka, ca 2 mil utanför Norrköping. Hos oss har vi plats för 31 barn i åldrarna 1-5 år. Vi består av två hemvister, Aspen och Linden. Under dagarna arbetar vi väldigt mycket tillsammans, vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra. Våra veckor består till stor del av grupparbete, då vi arbetar med ett gemensamt tema och självklart utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

onsdag 17 oktober 2018

Information som lyftes av chef på Kvällsmöte för Vårdnadshavare:


Information som lyftes av chef på Kvällsmöte för Vårdnadshavare:


Bemötande/ professionellt förhållningssätt
Jag som chef förväntar mig och kräver att mina medarbetare använder professionellt bemötande när de kommunicerar med era barn och er vårdnadshavare. Jag önskar av hela mitt hjärta att ni som vårdnadshavare också använder det i mötet med personalen vid åsikter och ev kritik. Likväl så uppskattar vi alltid också när ni lyfter positiv feedback då ni upplevt bra saker, det stärker personalen och faktiskt indirekt hela förskolan. Vi sprider dessa guldkorn vi får från er på hela förskolan och ibland även till andra förskolor.

Vi arbetar just nu mycket med vår image, det är ett stort och fokuserat engagemang men som också ibland tar lång tid. Ni är en viktig källa i det arbetet, därför har vi en önskan till er att ta upp åsikter och frågor med oss så att vi kan reda i det tillsammans, och att inte i första hand sprida det på byn.
Forskning visar att 90% av alla konflikter är missförstånd, både jag och personalen tar därför gärna emot era tankar så att vi kan försäkra oss om att det inte är ett missförstånd. Vi finns här för främst era barn men också för er, vi är proffsen på läroplan men ni är absolut proffsen på era barn. Tillsammans med er blir vi starka och arbetar för barnens bästa i fokus.

I organisationen har vi startat ett Värdegrundsteam som bl.a. arbetar med planen mot kränkande behandling och diskriminering samt värdegrundsårshjulet för att vi på förskolan, under hela året, ska arbeta förebyggande och främjande med värdegrundsfrågor. Enkäter som ni gör har varit och är en avgörande motor i detta arbete, tack för ert engagemang.

Allmän info kring förskolans och personalens Anmälningsplikt
Den som arbetar inom förskolan har enligt lag anmälningsskyldighet redan vid misstanke om att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten gäller inte bara vid misstanke om fysiskt våld, utan också psykiskt våld, sexuella övergrepp och bristande omsorg med mera.
Vi har som utgångspunkt att samverka med vårdnadshavare och så långt det är möjligt informera familjen om att en orosanmälan görs och varför, om det inte handlar om fara för barnet att kommunicera detta.

Psykiskt våld kan till exempel vara att barn systematiskt utsätts för nedvärderande omdömen som att det är dåligt, värdelöst, fult eller obegåvat. Bristande omsorg kan vara undermålig hygien eller att barnet inte har kläder som är anpassade för årstiden.

En anställd som låter bli att anmäla kan polisanmälas och dömas för tjänstefel, som kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Den anställde kan också få en så kallad disciplinpåföljd av arbetsgivaren. Det innebär ofta en skriftlig varning eller löneavdrag

Ordet anmälan har en negativ klang men ibland är det missvisande tycker jag eftersom det kan handla om att söka hjälp för barnet eller kanske familjen/vårdnadshavaren. Att erbjuda stöd i ett tidigt skede kan faktiskt vara en väg att undvika drastiska lösningar.

Elevhälsan/habiliteringen/Logopeder/  BVC
Dessa instanser samarbetar vi med och det är alltid utifrån barnets bästa. Det handlar om att skapa en så positiv lärandesituation för barnet som möjligt. Det är förebyggande och främjande åtgärder vi pratar om och samarbetar för med dem

Tidiga insatser är viktiga, och personalen i förskolan sitter inte alltid på rätt kompetens när det gäller olika behov, därför behöver vi ta stöd av elevhälsan för att möta barnen på bästa möjliga sätt och utmana dem rätt. Tidiga insatser kan vara helt avgörande för framtida skolgången, alltså något positivt som kan ge en skjuts och extra insats för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt för barnet. Vi får stöd genom Observationer, handledning, ibland tid hos hab, material från logoped.
Vi hoppas att ni också ser detta som möjligheter och en positiv bonus för de barn som behöver.

Förskolan stängd den 7 januari 2019


Hej alla Vårdnadshavare!!

 

Tiden går fort och därför vill vi redan nu flagga för den  7 januari  då det är kompetensutvecklingsdag för personalen i förskolan, då är våra förskolor stängda.

Norrköpings kommunala förskolor har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Under dessa dagar är det kompetensutveckling för våra medarbetare och förskolan är stängd. Detta för att vi ska kunna hålla en hög kvalité i verksamheten.

Utdrag ur Allmänna råd ”Kvalitet för förskolan”: Kommunen bör sträva efter att ge all personal kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans uppdrag.

Vid ev omsorgsbehov kontakta förskolechef minst 1 månad innan, då detta vid behov samordnas i hela kommunen.


Med vänliga hälsningar


Personalen & förskolechef Johanna 011-151433, johanna.martinsson@norrkoping.se

måndag 15 oktober 2018

Hej på er!


Nu börjar barnkonventionens dag närma sig vilket innebär att era barn ska få skapa magiska lyktor som kommer att lysa upp Holmentorget. Temat i år är hållbar framtid/ekologi. Vi önskar att ni tar med er minst en glasburk till förskolan med måtten: Höjd 10-15cm och diameter 6-9cm. Har ni mer än en burk till övers så tar vi tacksamt emot. Era barn får sedan på förskolan förvandla burkarna till vackra lyktor i regnbågens färger.
Så boka upp detta datum redan nu!
Datum och Tid: Söndag 18 november 2018 kl. 16.00
Programvärd är Ayla Kabaca som också kommer att sjunga tillsammans med våra barn och musiker ur Norrköpings symfoniorkester under temat Astrid Lindgren. Gästartist: Daniel Norberg(detaljerat program kommer senare).                                                                                                              
 Plats: Holmentorget och Värmekyrkan

torsdag 4 oktober 2018

OBS SKOLFOTO!
nu på TISDAG DEN 9 OKTOBER
KLOCKAN 8:30-10:30

kommer fotografen
för att fotografera oss!

Talonger för att eventuell köpa gruppfoto kommer att sändas hem till barnens folkbokföringsadress. För familjer med skyddad adress kommer talongerna sändas till Parks förskola.

Vi gör vårt yttersta för att alla ska vara bekväma.
Vi tvingar inga barn att fotograferas om de inte vill.

Vill ni inte att ert barn deltar i gruppfotot bör ni meddela förskolans personal detta snarast möjligt om ni inte redan nämnt det i blanketten vi lämnat ut.  måndag 1 oktober 2018

Pyjamasparty på Linden!På torsdag är det dags för vår MÅ-BRA-DAG

denna månad har barnen önskat Pyjamasparty!

Lediga barn är varmt välkomna 8:30-11
Ta gärna med ett gosedjur och en liten kudde och iklädd pyjamas om man vill!


Vi skickar även ut en liten påminnelse att ni vårdnadshavare tar en titt
på anslagstavla inne på avdelningen!
Linden

'Ut på tur!

Vi älskar att vara ute och gå på promenader!
Vi försöker lämna förskolegården varje vecka för att utforska närområdet. Dock har vi fortfarande som vanligt väldigt kul på gården.

Kom ihåg att ta en kik på barnens hyllor så det finns mössor, vantar och varm tröja för att vi ska kunna vara ute lite längre stunder. 
Har ni sett vårat nya kreativa material? Magnetiles, som era barn leker och konstruerar med ofta och länge tillsammans.
Kom gärna in och prova tillsammans med era barn!