Vi är en av fyra förskolor i Skärblacka, ca 2 mil utanför Norrköping. Hos oss har vi plats för 31 barn i åldrarna 1-5 år. Vi består av två hemvister, Aspen och Linden. Under dagarna arbetar vi väldigt mycket tillsammans, vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra. Våra veckor består till stor del av grupparbete, då vi arbetar med ett gemensamt tema och självklart utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

torsdag 8 mars 2018

projekt känslor

Aspens barn är mitt uppe i stora individuella utvecklingsfaser. Det är många stora känslor som sprudlar och stormar i era barn just nu.


Vi arbetar tillsammans för att barnen ska komma närmare sina känslor, förstå varandra och även sig själva. De har fått ett mer utvecklat talspråk, mer vilja att påverka och bestämma. Dagarna tillsammans är intensiva och fulla av både glädje, entusiasm och frustration med konflikter.


I samlingen tillsammans har vi arbetat med känslor på ett ganska tydligt vis genom att visa bilder på personer som gestaltar olika känslor. Vi pratar om hur de ser ut, vad de gör med sina ögon, sin mun och sitt kroppsspråk. Vi tittar på bilderna och pratar om varför personen i fråga är glad, ledsen, arg eller rädd.
 
 
 


Vi härmar personerna på bilderna och ställer frågor tll barnen om vad som gör dom ledsna, arga, rädda och glada.

Vi pratar och tröstar och busar och peppar barnen för att de ska ha det så bra som möjligt tillsammans. Viktigt är att  bekräfta barnens känslor och samtidigt stötta dem om det är jobbiga känslor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar