Vi är en av fyra förskolor i Skärblacka, ca 2 mil utanför Norrköping. Hos oss har vi plats för 31 barn i åldrarna 1-5 år. Vi består av två hemvister, Aspen och Linden. Under dagarna arbetar vi väldigt mycket tillsammans, vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra. Våra veckor består till stor del av grupparbete, då vi arbetar med ett gemensamt tema och självklart utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

torsdag 8 mars 2018

Projekt Spindlar!


Ja håll i hatten nu alla spindelrädda!
Vi har börjat arbeta med spindlar!

Spindlarna vi träffar på här på förskolan visar barnen skräckblandad förtjusning inför. Första instikten för dem blir oftast att panga dom eller skrika. Men nu har vi börjat närma oss dessa små kryp både i leken, i skapande processer med färg och riktig lera, i sagoläsning och i naturkunskaps-syfte.

Hur många ben har spindel? hur många ögon?
 
Var är spindelns bebisar? Var kommer dom ifrån?
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar