Vi är en av fyra förskolor i Skärblacka, ca 2 mil utanför Norrköping. Hos oss har vi plats för 31 barn i åldrarna 1-5 år. Vi består av två hemvister, Aspen och Linden. Under dagarna arbetar vi väldigt mycket tillsammans, vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra. Våra veckor består till stor del av grupparbete, då vi arbetar med ett gemensamt tema och självklart utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

onsdag 23 maj 2018


En VÄDJAN till er VÅRDNADSHAVARE

Den 18 juni bjuder vi chefer in våra medarbetare till sommaravslutning.

Det skulle betyda mycket för oss om
du som vårdnadshavare skulle kunna hjälpa oss med att hämta ditt barn senast 16:30, måndagen den 18 juni.
Kontakta personalen om du har möjlighet så att de kan ändra tiden i schemat.
Stort tack för gott samarbete!

Med vänliga hälsningar
Förskolecheferna Susanne, Johanna, Jenny och Gunilla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar