Vi är en av fyra förskolor i Skärblacka, ca 2 mil utanför Norrköping. Hos oss har vi plats för 31 barn i åldrarna 1-5 år. Vi består av två hemvister, Aspen och Linden. Under dagarna arbetar vi väldigt mycket tillsammans, vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra. Våra veckor består till stor del av grupparbete, då vi arbetar med ett gemensamt tema och självklart utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

måndag 11 juni 2018


Hejsan!
Jag vill börja med att rikta ett varmt tack för det här läsåret och det fina samarbete som vi har med Er vårdnadshavare. Ni är viktiga!
Mitt första år som förskolechef på Äppellunden, Sörgården och Park har varit fantastiskt roligt, spännande, innehållsrikt och också en utmaning. Det är en förmån att ha så många kompetenta och skickliga medarbetare på mina förskolor, deras engagemang för alla era barn är enormt. Att barnens bästa står i fokus ser jag varje gång jag är verksamhetsnära!

Just nu jobbar vi med att knyta ihop säcken för detta läsår, allt från övergångar till skolan, utvärderingar av mål och projekt till att börja så smått att tänka höst och hur vi ska göra starten på nästa termin så bra och spännande som möjligt.
Vi kommer att fortsätta arbeta med temat ”Världen behöver en ny berättelse” Vi tror att
det viktiga och avgörande relationsbyggandet mellan barnen, naturen och miljön behöver ha en mer framträdande plats i våra utbildningar och i samhället i stort… och där vill vi göra skillnad redan i förskolan!

Närmare information om sommarförskolan har kommit till de som har omsorgsbehov. Tisdag vecka 33 drar terminen igång med full fart (måndagen 13/8 har förskolan KOMPETENSUTV-DAG, jag flaggar också redan nu för höstens komp.utv dag som är den 3/10, samma som skolan)


Till hösten välkomnar vi en ny förskollärare till Park, Linda Wiklund. Linda arbetar just nu på Mellangårdens fsk. Vi är glada att Linda blir en av oss på Park.

Såhär är personalen fördelade i höst (vi har dock ett nära samarbete och fördelar oss på avdelningarna utifrån behov)
Samarbetslaget på Park :
Linda, Emma, Gabriella (Extra ansvariga på Aspen),
Lena, Tilla och Erica (Extra ansvariga på Linden)

Amanda studerar och praktiserar hos oss på Park även i höst


Köket arbetar Sara på en extratjänst

Återigen varmt tack för detta lärorika år! Jag vill även passa på att önska Er alla en skön och avkopplande sommar och hoppas alla får njuta av sol, bad och lata dagar.


Johanna Martinsson
Förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar